دوشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 3 August, 2020
آگهی عادی   -  247411

فروش انواع تیترازول مرک

   88618425
تیترازول سیترات هیدروکلریک اسید کد 109884 مرک
تیترازول فسفات کد 109887 مرک
تیترازول کنسانتره تتراپلکس 0.1 مولار کد 109992 مرک
تیترازول بوریک اسید، پتاسیم کلراید، سدیم هیدروکساید کد 109889 مرک
تیترازول سدیم هیدروکساید (سود) 0.1 مولار کد 109959 مرک
تیترازول سود 1 مولار کد 109956 مرک
تیترازول نیترات نقره 0.1 مولار کد 109990 مرک
تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار کد 109984 مرک
تیترازول اسید کلریدریک 1 مولار کد 109970 مرک
تیترازول سدیم تیو سولفات 0.1 مولار کد 109950 مرک
تیترازول اسید سولفوریک 0.5 مولار کد 109981 مرک