دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

محمد سلیمانی


محمد سلیمانی
▪ محمد سلیمانی (۱۳۳۳-)
محمد سلیمانی متولد۱۳۳۳، متاهل و دارای چهار فرزند است. او دکترای مخابرات دارد.
سلیمانی در کابینه احمدی نژاد وزیر ارتباطات و فناوری است
▪ سوابق تحصیلی
۱) کارشناسی از دانشگاه شیراز
۲) کارشناسی ارشد از دانشگاه پیر و ماری‌کوری، پاریس
۳) دکترا مخابرات ( الکترونیک فرکانس بالا) از دانشگاه پیر و ماری‌کوری مدرسه عالی برق SUPELEC فرانسه
▪ سوابق اشتغال
۱) معاون‎ دانشجویی وزارت‎ فرهنگ‎ و آموزش‎ عالی‎.
۲) ریاست‎ سازمـان‎ پـژوهـشهـای‎ علـمـی‎ و صنعتی‎.
۳) معاون پژوهشی‎‎ دانشگاه‎ علم‎ و صنعت.
۴) ریاست‎‎ مرکز تحقیقات عالی‎ الکترونیـک‎ در صنایع‎ الکترونیک‎ ایران‎.
۵) مدیر صنعت‎ سامانه‎های‎ فضایی‎ صنـایـع‎ مخابرات‎ ایران‎.
▪ فعالیت‌های علمی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی
۱) تدریس و رهبری فعالیتهای علمی پژوهشی در زمینه مخابرات در دانشگاه علم و صنعت
۲) ارائه بالغ بر ۱۰۲ مقاله علمی و ۷۲ طرح کارشناسی ، ارشد و دکترا
۳) مشارکت فعال در طرحهای مهم همچون طراحی و ساخت ماهواره کوچک و ماهواره زهره و طرحهای پوشش راداری
۴) تألیف و ترجمه ۱۴ عنوان کتاب و ۸ متن پایه درسی چاپ شده
۵) انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۳۸۳ و پژوهشگر نمونه جشنواره سلمان فارسی
منبع : همشهری آنلاین