شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


نقش هوش هیجانی در زندگی و موفقیت


نقش هوش هیجانی در زندگی و موفقیت

Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vista/mag/ar.php on line 59
زهرا مولوی،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
ساناز صادق‌وندی ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
منابع:
۱. برادبری، تراویس (۱۳۸۴)، هوش هیجانی، ترجمة مهدی گنجی، نشر ساوالان
۲. حسینی حسین آبادی، فاطمه، مقالة دربارة هوش هیجانی چه می‌دانید؟ روزنامة همشهری ۲۹ مهر ۱۳۸۳
۳. شریفی، محمد امین، مقالة هوش هیجانی چیست؟ www.Mardom Salari.com
۴. فاطمی، سیدمحسن (۱۳۸۵)، هوش هیجانی، انتشارات سارگل
۵. کاشانی، مجتبی (۱۳۸۴)، نقش دل در مدیریت، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی چاپ چهارم
۶. مشکّی، اصغر و راموز، نجمه. هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت
۷. Balgi Gelic, Seher & Deniz, M.Ergin, (۲۰۰۸), A Comparison of souts&#۰۳۹; emotional intelligence levels with regords to age and gender variables: A cross-Culfural ۸ tudy.
www.ilkogretim-online.org.fr
۸. Freedman, Joshua & Everett, Todd (۲۰۰۴), EQ at the Heart of performance, www.۶seconds.org
۹. Mayer, Joun & Robert, Richard & G.Barsade, Sigal (۲۰۰۷), Human Abilities: Emotional Intelligence, www.annualreviews.org

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vista/mag/ar.php on line 81