دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۲ / 26 February, 2024
مجله ویستا

شیخ محمد صادق لنکرانی


جنسیت: مرد
نام پدر: آقا محمد براوگاهی نمینی قفقازی
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۸۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیهٔ و مجتهد و عالم دینی
فقه و اصول را چندین سال در قزوین نزد عده‌ای از علماء آنجا خواند. در ۱۲۴۸ق به عراق رفت و در کربلا نزد سید ابراهیم قزوینی صاحب "الضوابط" و سید مهدی طباطبائی فرزند سید علی طباطبائی صاحب "الریاض" تلمذ نمود و از مجالس و بحث علماء کربلا و نجف استفاده نمود تا در فقه و اصول برآمد. سپس به قفقاز بازگشت و به انجام امور مذهبی پرداخت و در آنجا مورد احترام قرار گرفت و مرجع دینی آنان گشت. وی در همان‌جا درگذشت. از آثارش: "ابتلاء الاولیاء" "اتمام‌الحجهٔ" در اثبات وجود حضرت قائم (عج)؛" "افتخار الشیعه" ، در احکام شریعت؛ "الحائریات" ، در مسائل فقهی؛ "دررالغرر" یا "الدرر والغرر" یا "الغرر والدرر"؛ "الدرهٔ الفاخرهٔ فی زیارات‌العترهٔ الطاهرهٔ"؛ "المراسم‌الشرعیهٔ".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت نامه نیوزسایت انصاف نیوزسایت برترینهاسایت تجارت نیوزسایت ورزش سهسایت نورنیوزخبرگزاری فارسسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه توسعه ایرانی