سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

سیکلوپنتولات Cyclopntolate HCI گشاد کننده مردمک چشم


یک داروی ضد کولینرژیک است که پاسخ عضلات اسفنکتر غنبیه و عضلات مسئول تطابق در جسم مژگانی را نسبت به تحریک با استیل کولین مهار می‌کند و در نتیجه مردمک چشم گشاد شده و عمل تطابق فلج می‌شود.
۱) در اندازه‌گیری خطاهای انکساری چشم کاربرد دارد
۲) در روش‌های تشخیصی، مانند مشاهده داخل چشم (افتالموسکوپی) کاربرد دارد
۳) در درمان التهاب عنبیه و التهاب مجموعه عنبیه، مشیمیه و جسم مژگانی در حالاتی که یک داروی کوتاه اثر مورد نیاز باشد کاربرد دارد
۴) این دارو پیش و پس از عمل جراحی که به گشاد شدن مردمک چشم نیاز است. مصرف می‌شود.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها از میان خبرها


سایت 55 آنلاینسایت رویداد 24روزنامه ایرانسایت خبر ورزشیسایت دیپلماسی ایرانی