پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

ابوالآداب یزدی


جنسیت: مرد
نام پدر: ارشد امینا محمد ایزدی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۷۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
مردی فاضل بود. در نگارش و شعر مهارت داشت. در جوانی در اصفهان درگذشت.
منبع : مطالب ارسالی