جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

شاه‌عباس ثانی


جنسیت: مرد
نام پدر: شاه‌صفی صفوی حسینی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۷۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی در سال ۱۰۵۲ق در حالی که سن او به یازده نرسیده بود به جای پدر بر تخت نشست. از کارهای مهم وی بازپس گرفتن قندهار بود. وی در آنجا باغ‌ها و مدرسه‌ها را بنا کرد. وی در شعر فارسی و ترکی دست داشت. گویا در یکی از جنگ‌ها در دامغان درگذشت. از آثارس: "دیوان" شعر.
منبع : مطالب ارسالی