شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

عذری تبریزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مدتی در شهر یزد به طلب علم پرداخته و در زمان شاه عباس (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق) به اصفهان پیشۀ زرگری را وجه معیشت خود ساخته بود. از او است:
آمد بهار و گل شد و نوروز هم گذشت
گرد سرت نگشتم و این روز هم گذشت
منبع : مطالب ارسالی