جمعه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۸ / 13 December, 2019
پنتاگونرژیم صهیونیستیانگلیسعبدالناصر همتیوزارت بهداشتسهمیه بندی بنزینسلامتبارسلونانفتمحیط زیست
مجله ویستا


کامبیز روشن روان


کامبیز روشن روان
● تولد ۱۹/۳/۱۳۲۸ تهران – ایران
● آهنگساز – عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما – عضو شورای عالی و مدیر عامل خانه موسیقی .دارای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
● تحصیلات
▪ هنرستان عالی موسیقی ملی دیپلم موسیقی ۱۳۴۶
▪ دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران لیسانس ، گرایش آهنگسازی ۱۳۵۱
▪ دانشگاه جنوب کالیفرنیا فوق لیسانس آهنگسازی ۱۳۵۸
▪ دانشگاه آمریکایی هاوایی دکترای آهنگسازی ۱۳۸۰
● سوابق آموزشی
▪ هنرستان عالی موسیقی ملی ۱۳۴۶-۱۳۵۴
▪ هنرکده موسیقی ۱۳۴۸-۱۳۵۴
▪ دانشسرای هنر ۱۳۴۷-۱۳۵۴
▪ گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران ۱۳۴۹-۱۳۵۱/۱۳۵۸-۱۳۵۹
▪ مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی ۱۳۶۶-۱۳۷۰
▪ دانشکده صدا و سیما ۱۳۶۱-۱۳۸۳
▪ هنرستان موسیقی دختران ۱۳۶۷-۱۳۸۲
▪ دانشگاه هنر – دانشکده سینا تئاتر ۱۳۶۵-۱۳۷۲
▪ دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه هنر ۱۳۷۰-۱۳۸۳
▪ دانشگاه هنر – دانشکده موسیقی ۱۳۶۹-۱۳۸۳
▪ دانشگاه آزاد اسلامی – گروه موسیقی ۱۳۷۲-۱۳۸۱
▪ آموزشگاه آزاد موسیقی سرایش ۱۳۷۷-۱۳۸۳
● عضویت در مجامع ، شوراها و مسئولیت های اجرایی
▪ رئیس شورای مرکزی وموسس کانون موسیقی دانان سینمای ایران ۱۳۷۰-۱۳۷۸
▪ رئیس کمیته ملی موسیقی وابسته به یو نسکو ۱۳۷۳-۱۳۸۱
▪ رئیس هیات مدیره و عضو موسس خانه موسیقی ۱۳۷۸-۱۳۸۳
▪ رئیس هیات مدیره کمیته مدرسان خانه موسیقی ۱۳۸۰-۱۳۸۳
▪ مدیر بخش دروس پایه (تولید ) دانشکده صدا و سیما ۱۳۶۴-۱۳۸۳
▪ مدیر مسوول نشریه سینما ۱۳۷۷-۱۳۸۱
▪ مدیر عامل خانه موسیقی ۱۳۸۳
▪ مدیر گروه موسیقی و رئیس دانشکده هنرهای زیبا –دانشگاه هاوایی در ایران ۱۳۷۹-۱۳۸۳
▪ عضو هیات مدیره خانه سینما ۱۳۷۷-۱۳۷۹
▪ عضو شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری ۱۳۷۵-۱۳۸۳
▪ عضو شورای فنی کانون موسیقی دانان سینمای ایران ۱۳۷۰-۱۳۸۰
▪ عضو شورای عالی هنرستان های هنری ۱۳۷۸-۱۳۸۳
▪ عضو شورای عالی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۸-۱۳۸۳
▪ عضو شورای برنامه ریزی و نظارت بر آموزش موسیقی سازمان صدا و سیما ۱۳۷۹-۱۳۸۳
▪ عضو هیات داوران جشنواره های موسیقی فجر ۱۳۶۸-۱۳۷۹
▪ عضو هیات داوران جشنواره های موسیقی جوان ۱۳۷۰-۱۳۸۲
▪ عضو هیات داوران جشنواره های موسیقی دفاع مقدس ۱۳۷۰-۱۳۸۳
▪ رئیس هیات داوران اولین جشنواره موسیقی معلولین ۱۳۷۹
▪ رئیس هیات مدیره کانون آهنگسازان و رهبری ارکستر خانه موسیقی ۱۳۸۳
▪ عضو شورای سیاست گزاری مرکز موسیقی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ۱۳۸۳
▪ عضو شورای موسیقی بنیاد رودکی ۱۳۸۳
▪ نایب رئیس کمیته ملی موسیقی وابسته به یونسکو
● سخنرانی ها
▪ مرکز فرهنگی آسیا و اقیانوسیه وابسته به یونسکو – دهلی نو – هندوستان ۱۳۷۱
▪ تالار اندیشه – حوزه هنری – تهران ۱۳۷۱
▪ شورای جهانی موسیقی – آلیکانته – اسپانیا ۱۳۷۲
▪ مرکز فرهنگی آسیا و اقیانو سیه وابسته به یونسکو – توکیو – ژاپن ۱۳۷۳
▪ شورای جهانی موسیقی – سئول – کره جنوبی ۱۳۷۴
▪ کارگاه آموزش زنان فیلمساز آسیا و اقیانوسیه – تهران ۱۳۷۶
▪ موزه فرش – تهران ۱۳۷۸
▪ مرکز مطالعات خاورمیانه – واشنگتن دی . سی – ایالت متحده امریکا ۱۳۷۸
▪ دانشگاه صنعتی – اصفهان ۱۳۷۹
▪ اداره کل ارشاد اسلامی – شهرکرد ۱۳۸۰
▪ دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – تهران ۱۳۸۰
▪ خانه هنرمندان – اصفهان ۱۳۸۱
▪ خانه هنرمندان ایران ، دومین جشنواره موسیقی آئینی - تهران ۱۳۸۱
▪ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – هفتمین دوره هفته پژوهش – تهران ۱۳۸۱
▪ فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد – دومین جشن هنر – مشهد ۱۳۸۱
▪ دانشکده مطالعات شرق وافریقا soas - دانشگاه لندن – انگلستان ۱۳۸۱
▪ فرهنگسرای اقوام – تهران ۱۳۸۲
▪ فرهنگسرای اندیشه – تهران ۱۳۸۲
▪ کارگاه شنیدارموسیقی – دانشگاه شیراز ۱۳۸۳
▪ د انشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۳
● مقالات و جزوات
الف) مقالات
▪ سیر تحول موسیقی در غرب کتاب طنین جلد اول ( نشریه علمی دانشکده صدا و سیما )
انتشارات سروش ۱۳۶۸
▪ کمانچه فصلنامه آهنگ شماره چهارم – سال دوم – تابستان ۱۳۶۸
▪ حنانه و هارمونی زوج یادنامه مرتضی حنانه نشرقطره – پائیز ۱۳۶۹
▪ بررسی وضعیت موسیقی فعلی
▪ ایران و ارائه ی چند پیشنهاد کتاب ماهور – شماره ۲ زمستان ۱۳۶۹
▪ مقدمه ای بر موسیقی قرن بیستم روزنامه ایران
▪ موسیقی نظامی ویژه نامه اولین جشنواره موسیقی دفاع مقدس
▪ تنبک (انگلیسی ) سازهای سنتی آسیا و اقیا نوسیه – مرکز فرهنگی آسیا در ژاپن توکیو ۱۹۹۴
▪ تاریخ موسیقی فیلم در ایران گزارش فیلم سال سوم شماره ۸
▪ طز
▪ موسیقی فیلم ارائه شده در سمینار فیلمسازان زن کشورهای آسیایی ۱۳۷۶
▪ موسیقی هنری وهنر موسیقی فصلنامه موسیقی مقام شماره ۱بهار ۱۳۷۷
▪ جنبه های دراماتیک موسیقی ایران
▪ و کاربرد آن در موسیقی فیلم فصلنامه هنر بهار ۱۳۷۷ دوره جدید شماره ۳۶
▪ سنتور فصلنامه هنر تابستان ۱۳۷۷ دوره جدید شماره ۳۷
▪ موسیقی پاپ از آغاز تا امروز فصلنامه موسیقی ماهور سال دوم شماره ۸ تابستان ۱۳۷۹
▪ تاثیر موسیقی شرق بر غرب فصلنامه رادیو تلویزیون – سال دوم – پیش شماره ۳ - پاییز
۱۳۸۰
▪ بیست تحول موسیقی ایران ارائه شده در سمینار مرکز مطالعات خاورمیانه ، واشنگتن
(انگلیسی ) دی . سی – آمریکا ۱۹۹۹
▪ موسیقی در فیلم های تاریخی نشریه قلم – نشریه داخلی صدا و سیما
▪ موسیقی در فیلم های کمدی نشریه قلم – نشریه داخلی صدا وسیما
▪ تاثیر موسیقی شرق بر غرب ارائه شده در دانشکده مطالعات شرق و افریقا soas
( انگلیسی ) دانشگاه لندن – انگلستان فوریه ۲۰۰۳
ب) جزوات آموزشی
▪ آشنایی با موسیقی غربی
▪ آشنایی با موسیقی ایرانی
▪ موسیقی فیلم
▪ کتاب های در دست تالیف و منتشر شده
▪ پارتیتور سمفونی فلک الافلاک انتشارات سرود ۱۳۸۰
▪ پارتیتور (پوئم سمفونی پرواز ) از خیام تا مولوی انتشارات سرود ۱۳۸۱
▪ کنسرتو برای فلوت به همراه ارکستر زهی انتشارات سرود ۱۳۸۳
▪ ساز شناسی و ارکستراسیون موسیقی ایرانی
▪ موسیقی درنمایش
● جوایز و تقدیر نامه ها
▪ جایزه اول آهنگسازی دانشگاه جنوب کالیفرنیا ۱۳۵۸ (۱۹۸۰)
▪ جایزه ویژه هیات داوران برای موسیقی متن فیلم مرثیه ۱۳۵۵
▪ جایزه بهترین موسیقی متن برای فیلم های دوله تو و گل های داوودی ۱۳۶۳
▪ تندیس بهترین موسیقی متن فیلم برای موسیقی تولد یک پروانه از
▪ دومین جشن خانه سینما ۱۳۷۷
▪ جایزه بهترین موسیقی سمفونیک در رابطه با دفاع مقدس برای سمفونی فلک الافلاک
▪ شیر سنگی بهترین بهترین موسیقی متن برای موسیقی متن فیلم جنگجوی پیروز
▪ از دومین جشنواره فیلم های کمدی ۱۳۷۸
▪ جایزه و تقدیرنامه اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران – معلم نمونه ۱۳۷۲
▪ جایزه و تقدیرنامه اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران- معلم نمونه ۱۳۷۳
▪ جایزه و تقدیر نامه اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران- معلم نمونه ۱۳۷۴
▪ جایزه بهترین موسیقی متن برای فیلم زندانی ۷۰۷ از دومین جشنواره
▪ تولیدات برون مرزی سازمان صدا وسیما ۱۳۸۲
▪ جایزه یک عمر فعالیت موسیقی و آهنگسازی از جشنواره بین المللی
▪ موسیقی فجر ۱۳۸۲
▪ لوح افتخار درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۳
▪ تقدیرنامه اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان ۱۳۷۴
▪ تقدیرنامه اداره کل ارشاد اسلامی استان یزد ۱۳۷۶
▪ تقدیرنامه اداره کل ارشاد اسلامی استان فارس ۱۳۷۶
▪ تقدیرنامه معاونت آموزشی و رئیس دانشکده صداوسیما ۱۳۷۷
▪ تقدیرنامه معاونت آموزشی ورئیس دانشکده صداوسیما – استاد نمومه ۱۳۷۹
▪ تقدیرنامه اداره کل ارشاداسلامی استان چهارمحال وبختیاری ۱۳۸۰
▪ تقدیرنامه دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه آمریکایی هاوایی ۱۳۸۰
▪ تقدیرنامه بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس ۱۳۸۱
▪ تقدیرنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۳۸۱
● شرکت در کنفرانس ها ومجامع علمی
▪ مرکز فرهنگی آسیا و اقیانوسیه وابسته به یونسکو ۱۹۹۲ دهلی نو – هندوستان
▪ شورای جهانی موسیقی ۱۹۹۳ آلیکانته – اسپانیا
▪ مرکزفرهنگی آسیا و اقیانوسیه وابسته به یونسکو ۱۹۹۴ توکیو – ژاپن
▪ شورای جهانی موسیقی ۱۹۹۵ سئول – کره جنوبی
▪ کارگاه آموزشی سازهای سنتی آسیا و اقیانوسیه ۱۳۷۵ تهران – ایران
▪ کارگاه آموزشی فیلم سازان زن آسیا ۱۳۷۶ تهران – ایران
▪ مرکز مطالعات خاورمیانه دسامبر ۱۹۹۹ واشنگتن – آمریکا
▪ میزگرد جایگاه پژوهش های فرهنگی و هنری – دانشکده مدیریت
▪ دانشگاه تهران - ۱۳۸۱ تهران – ایران
▪ دانشکده مطالعات شرق و آفریقا soas دانشگاه لندن ۱۳۸۱ فوریه ۲۰۰۳ لندن- انگلستان
▪ دانشکده علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۲ اصفهان – ایران
▪ کارگاه شنیدار موسیقی – دانشگاه شیراز ۱۳۸۳ شیراز – ایران
▪ دوره آموزشی کپی رایت موسیقی – کوالالامپور – نوامبر۲۰۰۴ کوالالامپور – مالزی
▪ دوره آموزشی کپی رایت موسیقی – توکیو – دسامبر ۲۰۰۴ توکیو – ژاپن
● برنامه های تلویزیونی
▪ موسیقی فیلم ۵۶ برنامه نویسنده و مجری
▪ موسیقی در سینمای انیمیشن ۲۶ برنامه نویسنده ومجری
▪ موسیقی دفاع مقدس ۵ برنامه نویسنده و مجری
▪ موسیقی ایران در چند نگاه ۵ برنامه نویسنده و مجری
● آثار موسیقی
▪ پرلود و روندو برای فلوت و پیانو
▪ کنسرتو فلوت به همراهی ارکستر زهی
▪ دوازده واریاسیون روی دوازده صدا برای فلوت تنها
▪ سه گاه ( برای ساز زهی )
▪ کوارتت برای سازهای کوبه ای ایرانی
▪ جمعه خونین ( مرثیه به یاد شهدای ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ تهران )
▪ انقلاب ( برای سازهای بادی برنجی و کوبه ای )
▪ آزادی ( برای گروه کر پیانو )
▪ سوئیت برای پیانو
▪ تریو بادی
▪ کوارتت زهی
▪ سونات برای ویولا به همراه پیانو
▪ خنیاگران خون ( برای ارکستر سمفونی _ سازهای ایرانی _ گروه کر _ خواننده )
▪ مینیاتورها برای هفت تنبک
▪ سمفونی فلک الافلاک
▪ پوئم سمفونی پرواز ( از خیام تا مولوی ) برای ارکستر سمفونیک ، سازهای ایرانی ، گویندگان و خواننده
● آثار منتشر شده
▪ عنوان خواننده شاعر سال انتشار
▪ پسرک چشم آبی (قصه) ۱۳۵۳
▪ اتل متل توتوله (قصه) ۱۳۵۳
▪ موسیقی روی اشعار ابو سعید ابوالخیر ۱۳۵۳
▪ دستگاه های موسیقی ایرانی محمد رضا شجریان ۱۳۵۴
▪ فصل ایثار سیامک علیقلی ۱۳۶۰
▪ گل های داوودی (موسیقی متن ) ۱۳۶۱
▪ پدر بزرگ (موسیقی متن ) ۱۳۶۴
▪ یادگار د وست شهرام ناظری مولوی ۱۳۶۴
▪ بچه های محله شادی (قصه) ۱۳۶۴
▪ امیرکبیر (موسیقی متن) علیرضا افتخاری حافظ ۱۳۶۷▪ ساقی نامه شهرام ناظری حافظ ۱۳۶۷
▪ رضی الدین آرتیمانی
▪ دودعود محمدرضاشجریان مولوی ۱۳۶۹
▪ نهان خانه دل بیژن بیژنی مولوی ، حافظ ۱۳۷۰
▪ طبیب اصفهانی
ـ آینه در آینه بیژن بیژنی مولوی ، باباطاهر ۱۳۷۱
▪ امیر هوشنگ ابتهاج
ـ آوای مدرسه گروه کر افسانه شعبان زاده ۱۳۷۲
▪ قیصر امین پور
ـ دیلمان محمد رضاشجریان ۱۳۷۵
ـ سیب سرخ خورشید بیژن بیژنی مولوی ۱۳۵۷
ـ سهراب سپهری
ـ فریدون مشیری
ـ صدای شاعر بیژن بیژنی مهری ماهوتی ۱۳۶۷
ـ گروه کر جعفر ابراهیمی (شاهد )
ـ فلک الافلاک ( سمفونی ) ۱۳۷۷
ـ گل هزار بهار علیرضا افتخاری مولوی ۱۳۷۹
ـ گروه کر شریعتی
ـ ایران زمین بیژن بیژنی فریدون مشیری ۱۳۷۹
ـ امیرحسین سعیدی
ـ ابوسعید ابوالخیر ، کمال اجتماعی
ـ تنها ماندم محمد اصفهانی کریم فکور ، عبداله الفت ۱۳۷۹
ـ محمدعلی شیرازی ، قیصر امین پور
▪ هوشنگ ابتهاج
ـ پوتم سمفونی پرواز بیژن بیژنی سعدی ،حافظ ، خیام ۱۳۸۱
▪ مولوی
ـ هفت سین محمد اصفهانی محمد علی چاووشی ۱۳۸۱
ـ انوری ابیوردی ، طیب اصفهانی ، رهی معیری
ـ سرود دانشگاه تهران گروه کر فرهنگ قاسمی ۱۳۸۳
ـ صفحه گرامافون
- نوار کاست
ـ لوح فشرده ( سی دی )
▪ اسامی موسیقی متن فیلم ها
ـ مسافر عباس کیا رستمی ۱۳۵۳
ـ مداد بنفش نفیسه ریاحی ۱۳۵۴
ـ گوسفند قربانی مهرداد تدوین ۱۳۵۵
ـ ملکوت خسرو هریتاش ۱۳۵۵
ـ x مرثیه امیر نادری ۱۳۵۵
ـ خشم طوفان منوچهر احمدی ۱۳۵۹
ـ برنج خونین امیر قوی ( نیک نژاد ) ۱۳۶۰
ـ سفیر فریبرز صالح ۱۳۶۱
ـ مس فلز سیاسی یعقوبی ۱۳۶۱
ـ دیار عاشقان حسن کار بخش ۱۳۶۲
ـ شاه شکار ( سریال تلویزیونی ) سعید نیک پور ۱۳۶۲
ـ با من حرف بزن مسعود جعفری جوزانی ۱۳۶۳
ـ تاتوره کیومرث پوراحمد ۱۳۶۳
ـ جستجو در خلیج فارس جواد طاهری ۱۳۶۳
ـ زیر باران سیف الله داد ۱۳۶۳
ـ دوله تو رحیم رحیمی پور ۱۳۶۳
ـ گل های داوودی رسول صدر عاملی ۱۳۶۳
ـ در آبی آسمان در سپیدی پرنده ۱۳۶۳
ـ از طهران تا تهران ( انیمیشن ) نفیسه ریاحی / سودابه آگاه ۱۳۶۴
ـ زنگ انشا شاپور قریب ۱۳۶۴
ـ بی بی چلچله کیومرث پوراحمد ۱۳۶۴
ـ عاشق کوچک فرخ انصاری بصیر ۱۳۶۴
ـ گمشده مهدی صباغ زاده ۱۳۶۴
ـ پدربزرگ مجید قاری زاده ۱۳۶۴
ـ جاده های سرد مسعود جعفری جوزانی ۱۳۶۴
ـ نوری در ظلمت ( گریز ) ناصر محمدی ۱۳۶۴
ـ امیرکبیر ( سریال تلویزیونی ) سعید نیک پور ۱۳۶۴
ـ بگذار زندگی کنم شاپور قریب ۱۳۶۵
ـ رابطه پوران درخشنده ۱۳۶۵
ـ قصه زندگی خسرو شجاعی ۱۳۶۵
ـ سایه های غم شاپور قریب ۱۳۶۵
ـ گل مریم حسن محمد زاده ۱۳۶۶
ـ پرنده کوچک خوشبختی پوران درخشنده ۱۳۶۶
ـ شکوه زندگی حسن محمد زاده ۱۳۶۶
ـ سرزمین آرزوها مجید قاری زاده ۱۳۶۶
ـ آخرین لحظه فرخ انصاری بصیر ۱۳۶۷
ـ اقسون محمدرضا صفوی ۱۳۶۷
ـ طپش مهدی فخیم زاده ۱۳۶۷
ـ ریحانه علیرضا رئیسیان ۱۳۶۸
ـ مرگ پلنگ فریبز صالح ۱۳۶۸
ـ دل نمک امیر قوی دل ۱۳۶۸
ـ عقیق ( سریال تلویزیونی ) حمید تمجیدی ۱۳۶۸
ـ خواستگاری مهدی فخیم ۱۳۶۸
ـ عبور از غبار پوران درخشنده ۱۳۶۸
ـ زمان از دست رفته پوران درخشنده ۱۳۶۸
ـ گلابتون و تنگ دالون ( مستند ) حمید شریفیان ۱۳۶۸
ـ بچه های طلاق تهمینه میلانی ۱۳۶۸
ـ دخترم سحر مجید قاری زاده ۱۳۶۸
ـ شب دهم جمال شورجه ۱۳۶۸
ـ فانی تهمینه میلانی ۱۳۶۹
ـ افسانه آه تهمبنه میلانی ۱۳۶۹
ـ آوای دریا رحمان رضایی ۱۳۶۹
ـ سایه روشن ( بازگشت قهرمان ) شاپور قریب ۱۳۶۹
ـ خاویار ایران ( مستند ) احمدی ۱۳۶۹
ـ شقایق مجید قاری زاده ۱۳۷۰
ـ پرواز در نهایت عسگر پور ۱۳۷۰
ـ هور در آتش عزیزالله حمید نژاد ۱۳۷۰
ـ وزیر مختار ( سریال تلویزیونی ) سعید نیک پور ۱۳۷۰
ـ طوطی وبقال ( عروسکی ) عبد الله علی مراد ۱۳۷۰
ـ مستاجر رحیم رحیمی پور ۱۳۷۱
ـ چشمهایم برای تو خسرو شجاعی ۱۳۷۱
ـ سمفونی تهران رسول صدر عاملی ۱۳۷۲
ـ راز گل شب بو سعید خورشیدیان ۱۳۷۲
ـ همسر مهدی فخیم زاده ۱۳۷۲
ـ جای امن مجتبی راعی ۱۳۷۲
ـ روزهای خوب زندگی مهدی صباغ زاده ۱۳۷۳
ـ زمین آسمانی محمد علی نجفی ۱۳۷۳
ـ گذری در بازار عروسک ها عبدالله علی مرادی ۱۳۷۴
ـ روح ا لله ( سریال تلویزیونی ) عسگرپور ۱۳۷۴
ـ غزال مجتبی راعی ۱۳۷۴
ـ سینا ( سریال تلویزیونی ) فریدون کرمی ۱۳۷۴
ـ شیرین و فرهاد رحیم رحیمی پور ۱۳۷۴
ـ لالا و لولو (تولد) (انیمیشن) فهیمه سرخابی ۱۳۷۵
ـ نازنین خانم ( سریال عروسکی ) ۵-۱۳۷۴
ـ حاکم وقصاب ( سریال تلویزیونی ) فریدون کرمی ۱۳۷۵
ـ ارابه مرگ رضا قهرمانی ۱۳۷۵
ـ نماز( انیمیشن ) ساسان پسیان ۱۳۷۵
ـ نصف جهان (مستند داستانی ) مرتضی شاملی ۱۳۷۶
ـشگفتا عشق ( کلیپ ) محمد رضا قزوینی ۱۳۷۶
ـ برگ و باد (انیمیشن ) مرتضی اسماعیلی سهی ۱۳۷۶
ـ لالاولولو (ماجرای کوسه) فهیمه سرخابی ۱۳۷۶
( انیمیشن )
ـ زندگی (انیمیشن ) محسن نوری نجفی ۱۳۷۶
ـ اولین گناه ( انیمیشن ) فهیمه سرخابی ۱۳۷۶
ـ شمارش معکوس اکبرحر ۱۳۷۶
ـ تولد یک پروانه مجتبی راعی ۱۳۷۶
ـ مهر و آذر جواد کراچی ۱۳۷۷
ـ آرزوی پرواز ( انیمیشن ) فهیمه سرخابی ۱۳۷۷
ـ شور زندگی فریال بهزاد ۱۳۷۷
ـ مردنمکی ( مستند تلویزیونی ) مرتضی شاملی ۱۳۷۷
ـ مرد شیشه ای سعیدسهیلی ۱۳۷۷
ـ شهر زنان عطا الله حیاتی ۱۳۷۷
ـ جنگجوی پیروز مجتبی راعی ۱۳۷۷
ـ بلوغ مسعود جعفری جوزانی ۱۳۷۸
ـ عشق کافی نیست مهدی صباغ زاده ۱۳۷۸
ـ پوتین و شقایق ( انیمیشن) علیرضا فرمانی ۱۳۷۸
ـ چشم هایش فرامرز قریبیان ۱۳۷۹
ـ خر شوخ ( انیمیشن ) فهیمه سرخابی ۱۳۷۹
ـ هزاران زن مثل من رضا کریمی ۱۳۷۹
ـ همسر دلخواه من افشین شرکت ۱۳۷۹
ـ راهی به سوی خانه حمیدرضا معدنچی ۱۳۷۹
ـ انگشتر سحر آمیز (انیمیشن ) رویا خاشعی ۱۳۸۰
ـ رخساره امیر قویدل ۱۳۸۰
ـ مه بانو مجید بهشتی ۱۳۸۰
ـ خورشید شب (سریال تلویزیونی ) فریبرز صالح ۱۳۸۰
ـ هفت ترنه بهمن زرین پور ۱۳۸۰
ـ زندانی ۷۰۷ حبیب الله بهمنی ۱۳۸۰
ـ آواز در باران (بانوی من ) یدالله صمدی ۱۳۸۱
ـ شب چراغ ( سریال تلویزیونی ) امیر قویدل ، سیروس مقدم ، ۱۳۸۱
جمال شورجه
ـ یک روز – یک زندگی – یک مرد جمشید عندلیبی ۱۳۸۱
صنوبر ( سریال تلویزیونی ) مجتبی راعی ۱۳۸۳
ـ صنوبر ( سینمایی ) مجتبی راعی ۱۳۸۳
ـ حس سوم( سریال تلویزیونی ) مهدی فخیم زاده ۱۳۸۴
ـ سفر به هیدالو مجتبی راعی ۱۳۸۴
▪ برنده جایزه ویژه هیئت داوران
- برنده لوح زرین از سومین جشنواره فیلم فجر
-برنده لوح زرین از سومین جشنواره فیلم فجر
- برنده تندیس دومین جشن خانه موسیقی سینما
- برنده شیر سنگی از دومین جشنواره فیلم های کمدی
- برنده جایزه بهترین موسیقی متن از دومین جشنواره تولیدات برون مرزی سازمان صدا و سیما .
منبع : خانه موسیقی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایرانسایت فراروسایر منابعروزنامه همشهریروزنامه اعتمادخبرگزاری ایسناروزنامه ابتکارروزنامه سازندگیسایت 55 آنلاین