شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

خوشه


خوشه
کاش می شد در غبار جاده ها گم می شدیم
فارغ اززخم حضور چشم مردم می شدیم
کاش می شد درکویر ستان مهر وعاطفه
با نگاهی تو به هم یک خوشه گندم می شدیم

رحیم زمانی
منبع : خانواده ما