شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲شهریور ۱۳۸۶ ــ ۲۴ اوت ــ تایید مداخله ، ۴۷ سال بعد!


۲شهریور ۱۳۸۶  ــ ۲۴ اوت ــ تایید مداخله ، ۴۷ سال بعد!
پس از برکناری حکومت دکتر مصدق و بازگشت شاه به ایران، ۲۴ اوت ۱۹۵۳ (دوم شهریور ۱۳۳۲) سرلشکر زاهدی تصمیمات سختی را بر ضد کمونیستها (حزب توده) که فعالیتهایش از پنج سال پیش از آن غیر قانونی شده بود، ولی دکتر مصدق عملا آن را آزاد گذارده بود اعلام کرد و ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری وقت آمریکا از حزب جمهوری خواه، یک کمک مالی ۴۵ میلیون دلاری به وی داد. حال آن که قبلا حاضر نشده بود که موافقت کند یک وام بین المللی ده میلیون دلاری به دولت دکتر مصدق داده شود. تنها بهانه دولت آمریکا برای مشارکت با دولت انگلستان در براندازی حکومت دکتر مصدق تشدید فعالیت حزب توده بود.
چهل و هفت سال طول کشید تا یک وزیر امورخارجه آمریکا به طور ضمنی اعتراف کرد که دولت آمریکا در براندازی حکومت دکتر مصدق در سال ۱۹۵۳ دخالت داشت . مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه دولت کلینتون (از حزب دمکرات ) در آخرین سال وزارتش در مراسمی گفت که دولت انگلستان در سال ۱۹۵۲ اصرار فراوان کرد که دولت دکتر مصدق برانداخته شود ولی ترومن نپذیرفت و پیشنهاد انگلستان را رد کرد و دولت آیزنهاور که به این کار تن داد بعدا استدلال کرد که این مداخله به دلایل استراتژیک لازم بود، حال آن به نظر من (بانو آلبرایت ) براندازی دولت دکتر مصدق یک عقب نشینی از تحول دمکراسی و ایجاد بنیاد های سیاسی ( حزب و روزنامه آزاد و مستقل ) در ایران بود.
یکی از نتایج براندازی دکتر مصدق برای دولت آمریکا این بود که در نفت ایران ۴۰ درصد شریک گردید ، ۴۰ درصد هم انگلستان و ۲۰ در صد هم سهم کشورهای دیگر عضو کنسر سیوم.
شوروی عکس العمل خود نسبت به رویداد ۲۸ مرداد را که دو دولت بزرگ غرب با هدف ضدیت با آن انجام داده بودند تنها با تایید آزمایش بمب هیدروژنی اش که چند روز پیش از آن انجام شده بود نشان داد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز