دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۲ / 26 February, 2024
مجله ویستا

کاته‌ترسیم یا سوند زدن


کاته ترسیم به‌معنای وارد کردن سوند در مجرائی است. کاته‌تر یا لوله دریافت رگ یا مجرائی دیگر به‌منظور امتحان یا رساندن مایع است. در قلب شناسی یک روش امتحان است که سوندی را تا درون قلب فرو می‌برند نه تنها به منظور دیدن بلکه برای برداشتن مقداری خون برای آزمایش اندازه‌گیری فشار خون، الکتروکاردیوگرام درون قلب نمودن و اعیاناً وارد کردن مواد کدر برای رادیوگرافی نخستین بار سوند فرو کردن را در ۱۸۶۳ شور و ماره روی اسب بدست آوردند ولی فرو بردن در قلب رافورسمن در ۱۹۲۹ به انجام رسانید و در عین حال مسیر سوند را در صفحهٔ رادیو سکوپ آینه پیگیری کرد و پس از آن، رانژه، کورناند ولونگی روس تجسس و به‌کار بردن سوند را به مرحله علمی رساندند [۵].

۵ ـ تاریخ پزشکی نوین ـ ترجمه دکتر تقی رضوی
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید

سایت دنده 6سایت بیتوتهروزنامه ابتکارسایت مشرقسایت دیدارنیوزسایت ساعدنیوزخبرگزاری فارسسایت باتوسایت نورنیوزسایت انرژی پرس