پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

داور و کمک داور


داور و کمک داور
● داور
داور که به عنوان قاضی بی طرف بازی به حساب می رود از مهمترین و تاثیر گذارترین افراد در یک رقابت فوتبال است.
اما اینکه او چه مقدار بر بازی اقتدار دارد و چه وظایفی به دوش اوست، این چنین فیفا تعریف می کند:
▪ اقتدار داور
هر مسابقه بوسیله یک داور اداره می شود. او برای اجرای قوانین، نسبت به مسابقه ای که تعیین شده، اقتدار کامل دارد.
▪ قدرت و وظایف داور:
- اجرای قوانین بازی
- کنترل بازی با همکاری کمک داوران و همچنین در مواردی که با داور چهارم قابل اجرا باشد.
- از شرایط قانونی بودن توپ (منطبق با قانون ۲ - توپ بازی) مطمین باشد.
- از وسایل بازیکنان که باید با قانون ۴ - وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمینان یابد.
- عمل کردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت کردن نتیجه بازی.
- داور با صلاحدید خود می تواند، برای هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعلیق یا ختم کند.
- توقف، تعلیق یا ختم بازی به دلیل هر نوع اشکالی که در خارج از زمین بازی اتفاق می افتد.
- اگر بازیکنی به شدت آسیب ببیند، بازی را متوقف کرده و از خارج شدن او از زمین بازی اطمینان حاصل کند.
- اگر به عقیده داور، آسیب دیدگی بازیکن جزیی باشد، بازی را باید ادامه داده تا توپ از بازی خارج شود.
- از خروج بازیکنی که از زخمش خون جاری است مطمین شود و بازیکن تنها موقعی می تواند با علامت داور به بازی برگردد که خونریزی او بند آمده باشد.
- هنگامی که تیمی که برروی آن خطایی صورت گرفته، از فرصت موجود سود برد، اجازه دهد که بازی ادامه پیدا کند و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فایده ای نبخشد، داور باید خطای اصلی را جریمه کند.
- اگر بازیکن در یک لحظه بیشتر از یک خطا انجام داد، داور باید او را برای خطای شدیدتر تنبیه کند.
- تنبیه انضباطی علیه بازیکنانی که برای خطای قابل اخطار یا اخراج مقصر هستند.
- هیچ لزومی ندارد که داور فورا" به این عمل اقدام کند، او می تواند وقتی که توپ از بازی خارج شد به این کار مبادرت ورزد.
- داور می تواند مسیولین رسمی تیم را که رفتار غیر مسیولانه ای دارند با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازی و اطراف آن بخارج هدایت نماید.
- عمل کردن به نظر کمک داورارن روی حوادثی که خود آنها را ندیده است.
- مطمین شود که شخصی بدون اجازه وارد زمین بازی نشود.
- آغاز مجدد بازی بعد از هر توقف.
- تهیه گزارش مقتضی و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتی بازیکنانی یا مسیولان تیم و حوادث دیگر که قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق می افتد.
▪ تصمیمات داور
تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازی، نهایی است.
داور تنها موقعی می تواند تصمیم خود را روی حوادث تغییر دهد که این تصمیم به نظر او و کمک داور، نادرست بوده و بازی هنوز مجددا آغاز نشده باشد.
▪ تصمیمات برد بین المللی
۱) تصمیم ۱
یک داور (یا هر جا که مربوط به کمک داور یا داور چهارم باشد) برای موارد زیر مسیول نخواهد بود: هرگونه جراحت و آسیب دیدگی بازیکن، مسیولان رسمی یا تماشاگر.
هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال.
هرگونه ضرر و زیان وارد به فرد، باشگاه، شرکت، فدراسیون، انجمن یا هیت های مشابه که ممکن است بر اثر تصمیم داور که براساس قوانین بازی یا روشهای معمول لازم برای نگه داشتن بازی و کنترل مسابقه اتخاذ می کند بوجود آید.
از قبیل تصمیمات زیر:
- تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه برگزاری مسابقه با توجه به شرایط زمین بازی، اطراف آن یا هوا. - تصمیم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دلیل شرایط جوی.
- تصمیم در رابطه با شرایط لوازم یا تجهیزات مورد استفاده در طول یک مسابقه، از جمله تیرهای عمودی و افقی پرچم و توپ.
- تصمیم در مورد فطع یا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر یا هر مسیله ای که در جایگاه تماشاگر بوجود آید.
- تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازی، برای دادن اجازه انتقال و مداوا به بازیکنان مجروح از زمین بازی.
- تصمیم در مورد پافشاری در درخواست انتقال بازیکن مجروح از زمین بازی به خارج جهت مداوا. - تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه به بازیکن برای پوشیدن لباس یا وسایل دیگر.
- تصمیم (تا آنجاییکه جزو مسیولیتهایش است) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسیولان تیمها یا ورزشگاه، ماموران انتظامی، عکاسان و سایر نمایندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمین بازی.
- هرگونه تصمیم دیگری که ممکن است داور بر طبق قوانین بازی یا مطابق با وظایفش، براساس مقررات فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون یا اتحادیه های ملی یا مقررات لیگ که مسابقه تحت آن ضوابط برگزار می شود، اتخاذ کند.
۲) تصمیم ۲
در تورنمنتها یا مسابقاتی که داور چهارم تعیین می شود، نقض داور و وظایف او طبق دستورالعملهای مصوبه برد بین المللی فوتبال خواهد.
۳) تصمیم ۳
حوادثی که با بازی ارتباط دارند، شامل بثمر رسیدن یا عدم بثمر رسیدن گل و نتیجه مسابقه، باید در گزارش ثبت شوند.
● کمک داور
پس از تعریف داور، فیفا در قانونی بعدی خود، یعنی قانون شماره شش ، کمک داور را تعریف می کند.
کمک داوران که به داور اصلی کمک می کنند تا قضاوت را بهتر انجام دهد، و دارای وظایفی مشخص هستند. آنها می بایست در چهارچوب وظایف و همکاری های تعریف شده خود در تصمیم گیری به داور اصلی میدان همیاری رسانند:
▪ وظایف
دو کمک داور تعیین می شوند که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است. آنها باید موارد زیر را نشان دهند:
- وقتی که تمام توپ از زمین بازی خارج می شود.
- کدام طرف حق زدن ضربه کرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد.
- موقعی که بازیکنی را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد.
- موقعی که تعویض درخواست می شود.
- موقعی که رفتاری ناشایست یا حوادث دیگری در خارج از دید داور، روی دهد.
- موقعی که خطا اتفاق افتد و کمک داوران نسبت به داور نزدیکتر به صحنه باشند (شامل موقعیتهای خاص، خطاهایی که در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است).
- هرگاه در ضربات پنالتی، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حرکت کند و توپ از خط عبور کند.
▪ همکاری
کمک داوران همچنین در کنترل مسابقه بر طبق قوانین بازی به داور کمک می کنند. بخصوص آنها می توانند برای رعایت فاصله ۹.۱۵ متر و برای کنترل بازی و کمک به داور، وارد زمین مسابقه شوند.
در صورت دخالت ناروا و غیر ضروری یا برخورد نامناسب، داور، کمک داور را برکنار و گزارش مقتضی ارسال خواهد کرد.
منبع : پایگاه خبری فارسی زبان یوفا