چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

رمان


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب دیدید رمان می‌خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می‌کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می‌ماند. اگر دیدید دیگری رمان می‌خواند و شما گوش می‌دهید کسی به شما دروغ می‌گوید و وعده پوچ و واهی می‌شنوید که حقیقتی به دنبال ندارد. اگر دیدید خودتان رمان می‌نویسید تدبیر کاری را می‌کنید که نه برای شما و نه برای دیگری سودبخش است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدخبرگزاری برناسایت خبرآنلاینسایر منابعخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرروزنامه همدلیخبرگزاری تسنیم