چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

آنی که چو تو گردش ایام ندارد


آنی که چو تو گردش ایام ندارد    سلطان چو تو معشوق دلارام ندارد
چون دانه‌ی یاقوت تو گل دانه ندارد    چون دام بناگوش توبه دام ندارد
بادی نبرد در همه آفاق که از ما    سوی لب تو نامه و پیغام ندارد
دادی ندهد عشق تو ما را که در آن داد    بی داد تو افراخته صمصام ندارد
من در نرسم در تو به صد حیله و افسون    گویی قدم دولت من گام ندارد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد