چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

پیمانه


  منوچهر مطیعی تهرانی
پیمانه ظرفی است برای اندازه‌گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده‌اند می‌دهد. عده‌ای از معبران می‌گویند پیمانه در خواب میانجی است و رابط برای صلح و آشتی یا معامله. اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می‌گوید که کارها را بر مبنای صحت و درستی انجام می‌دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ایرانروزنامه همدلیروزنامه آرمان ملیخبرگزاری صدا و سیماروزنامه جام جمروزنامه تعادلسایت ارانیکوروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاین