شنبه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۸ / 16 November, 2019
مجله ویستا

چپاول


  منوچهر مطیعی تهرانی
در خواب می‌بینیم که یا مال ما را تاراج می‌کنند یا مال دیگری را می‌برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم. اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می‌بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می‌آوریم و چنانچه مال ما را می‌برند غم و رنج به ما می‌سد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می‌واند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه همدلیخبرگزاری فارسروزنامه اعتمادخبرگزاری صدا و سیماسایت عصرایران