جمعه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۹ / 14 August, 2020
مجله ویستا

دلم بربود شیرینی نگاری سرو سیمینی


دلم بربود شیرینی نگاری سرو سیمینی    شگرفی چابکی چستی وفاداری به آیینی
جهانسوزی دل افروزی که دارد از پی فتنه    ز شکر بر قمر میمی ز سنبل بر سمن سینی
به نزد زلف چون مشکش نباشد مشک را قدری    به پیش روی چون ماهش ندارد ماه تمکینی
غم و اندوه جان من جمال و زیب روی او    ز من برخاست فرهادی ازو برخاست شیرینی
نهد هر لحظه از هجران مرا بر جان و دل داغی    زند از غمزه هر ساعت مرا بر سینه زوبینی
بناز آرد اگر گویم بزاری آن نگارین را    بخور زنهار بر جانم مکن بیداد چندینی


همچنین مشاهده کنید
سایت تجارت نیوزروزنامه دنیای اقتصادروزنامه ابتکارسایت ورزش سهخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایت شفقناروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه ایرانخبرگزاری بازار