پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم


عهد کردیم که بی دوست به صحرا نرویم    بی تماشاگه رویش به تماشا نرویم
بوستان خانه عیشست و چمن کوی نشاط    تا مهیا نبود عیش مهنا نرویم
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند    ما که بر سفره خاصیم به یغما نرویم
نتوان رفت مگر در نظر یار عزیز    ور تحمل نکند زحمت ما تا نرویم
گر به خواری ز در خویش براند ما را    به امیدش بنشینیم و به درها نرویم
گر به شمشیر احبا تن ما پاره کنند    به تظلم به در خانه اعدا نرویم
پای گو بر سر و بر دیده ما نه چو بساط    که اگر نقش بساطت برود ما نرویم
به درشتی و جفا روی مگردان از ما    که به کشتن برویم از نظرت یا نرویم
سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست    که اگر مجنون گویند به سودا نرویم

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ارانیکوسایت 55 آنلاینسایت خبر ورزشیسایت آفتاب نیوزسایت عصرایران