یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
مجله ویستا

ديو


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیو نفس پلید است چه مال خودمان و چه شخصیت نهفته و کثیف دیگران که گاه چهره نشان می‌دهد و فتنه و آشوب می‌آفریند. به زبان دیگر دیو شخصیت دوم و مضاعف ماست. نفس اماره ماست که گاه کنترل می‌کنیم و گاه عنان آن از دستمان بیرون می‌رود. اگر دیدیم که دیو خوشحال است و می‌خندد به فساد و تباهی میل می‌کنیم و اگر دیو غمگین بود کارهای خیر و خوب انجام می‌دهیم. اگر دیو ما را گرفت تسلیم هوای نفس می‌شویم و اگر دیو در تعقیب ما بود وسوسه می‌شویم. اگر بر دیو سوار شدیم یا غلبه کردیم به صلاح می‌گرائیم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیدارنیوزسایت خبرآنلاینسایت الفسایت آفتاب نیوزخبرگزاری برناروزنامه جمهوری اسلامیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت نامه نیوزوبگردی