شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ای شده از رخ تو تاب قمر


ای شده از رخ تو تاب قمر    وی شده از لب تو آب شکر
از رخ و زلف خویش در عالم    فتنه‌ای در فکندی ای دلبر
چهره پنهان مکن که در خوبی    چون تو صاحب جمال نیست دگر
عاشقان ترا بدین اومید    تا ببینندت ای پری پیکر
در هوای تو مانده‌اند به درد    چهره پر خون و سینه پر اخگر
نیست چون انوری یکی عاشق    با لب خشک و با دو دیده‌ی تر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین