دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
اصلاح طلبانبرگزیتسهمیه بندی بنزینشهرداریرحمانی فضلیافزایش قیمت بنزینمارک ویلموتسوریا غفوریآلودگی هواعلی دایی
مجله ویستا

خر مهره


  منوچهر مطیعی تهرانی
خرمهره بی‌ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار می‌گیرد. بازی کردن با خرمهره خود فریبی است. آویختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می‌کنید یا غلو می‌نمائید و خود را غیر از آنچه هستید نشان می‌دهید. ریا می‌کنید و لاف می‌زنید. اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می‌بندید دوست خود را فریب می‌دهید. اگر ببینید به گردن گربه خویش خرمهره می‌آویزید همسر خویش را گول می‌زنید یا زنی دیگر از شما فریب می‌خورد و دروغ می‌شنود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایر منابعروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری مهرروزنامه همشهریخبرگزاری اسپوتنیکوبگردیسایت عصرایرانخبرگزاری ایلناسایت ورزش سهسایت انتخاب