سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

ناراحتى‌هاى عمومى در زمينه سلامتى


مکيدن انگشت فعاليتى پيچيده است که مى‌تواند مسائل فيزيکى، احساسى و روانى عديده‌اى ايجاد کند. مى‌تواند روى عزت‌نفس بچه‌ها اثر بگذارد؛ عملکرد درسى آنها را در مدرسه خراب کند؛ بر روابط اجتماعى آنها اثر بد بگذارد؛ به رشد دندان‌هاى آنها نيز توانائى صحبت روشن و واضح آنها لطمه بزند. افزون بر اين بسيارى از بچه‌ها به هنگام مکيدن انگشت انگاره‌ها‌ى رفتارى به‌خصوصى را ايجاد مى‌کنند که به‌تدريج بخشى از عادت مکيدن انگشت مى‌شود. اين عادات ثانويه معمولاً وقتى عادت مکيدن انگشت ترک مى‌شود کنار گذاشته مى‌شوند.
   عادات ثانويه
درباره عاداتى بحث مى‌کنيم که ممکن است بچه‌ها سواى عادت مکيدن انگشت پيدا کنند. اين عادت‌ها گاهى اوقات بخشى از عادت مکيدن انگشت مى‌شود. گرچه برخى از اين عادات به‌خودى خود مخرب نيستند اما وقتى در آنها افراط شود مى‌توانند به مسائل ديگرى منجر شوند.
   پيچاندن مو
بچه‌هائى که انگشت مى‌مکند اغلب در حال مکيدن انگشت موهاى خود را مى‌پيچند. گرچه ممکن است اين مشکل آن چنان جدى به‌نظر نرسد، مى‌تواند منجر به از بين رفتن و ريزش موها شود. گاه شدت اين تاب دادن مو به حدى است که ممکن است سمتى از سر کودک طاس شود. بعضى از والدين سعى مى‌کنند با تراشيدن يا کوتاه کردن مو مانع از آن شوند که فرزند آنها موى خود را بپيچند يا تاب دهد. اما اين کار معمولاً اين رفتار را متوقف نمى‌سازد. بعضى از والدين هم کلاهى بر سر فرزندان خود مى‌گذارند. در مواقعى نيز فرزندان خود را مجازات مى‌کنند يا آنها را به اتاق خودشان مى‌فرستند. اغلب اوقات پيچ دادن مو با توقف مکيدن انگشت تمام مى‌شود. پدر و مادر مى‌توانند مطمئن باشند که موهاى ريخته شده در مدت کوتاهى درخواهند آمد.
  دست در شلوار کردن
بسيارى از بچه‌ها وقتى انگشت مى‌مکند دست در شلوار خود مى‌کنند و به آلت تناسلى خود دست مى‌زنند. اين رفتار در نوزادان و کودکان پيش دبستانى زياد ديده مى‌شود و مى‌تواند طبيعى ارزيابى گردد. اما وقتى اين اقدام با مکيدن انگشت همراه مى‌شود و به‌عبارت ديگر وقتى بخشى از عادت مکيدن انگشت مى‌شود، مادام که عادت مکيدن انگشت از بين نرود، دشوار مى‌توان اين عادت را از بين برد.
ممکن است پدر و مادر و برادران و خواهران در حضور ديگران از اينکه مى‌بينند کودک آنها در حالى‌که دست در شلوار دارد انگشت مى‌مکد خجالت بکشند و به همين دليل ممکن است واکنش‌هائى تند نشان دهند. اما انتقادات و حرف‌هاى آنها معمولاً مفيد واقع نمى‌شود. برعکس واکنش آنها اغلب بر شدت مشکل مى‌افزايد. بايد توجه داشت عادت‌هاى ثانويه مرتبط با عادت انگشت مکيدن زمانى که اين عادت از بين برود خود‌به‌خود مرتفع مى‌شوند.
   ماليدن گوش و نوازش کردن و در آغوش کشيدن اشياء
بسيارى از بچه‌ها به هنگام مکيدن انگشت، پتو يا چيز ديگرى را لمس و نوازش مى‌کنند. حتى بعضى از بچه‌ها به هنگام مکيدن انگشت کسى را که نزديک به آنها است نوازش مى‌کنند.
  خيس کردن در رختخواب
بعضى از کودکانى که عادت به مکيدن انگشت دارند با شب ادرارى روبه‌رو هستند. گرچه شب ادرارى هميشه با مکيدن انگشت همراه نيست ممکن است يک ارتباط فيزيکى ميان اين دو وجود داشته باشد. بسيارى از کودکانى که انگشت مى‌مکند مى‌خواهند به آرامش برسند و به خواب روند. وقتى به خواب عميق مى‌رسند فعاليت مکيدن انگشت حالت انفعال پيدا مى‌کند. خواب در تمام مدت شب‌گاه سبک‌تر و زمانى سنگين‌تر مى‌شود. وقتى خواب سبک‌تر مى‌شود ممکن است مکيدن انگشت دوباره شروع شود. با مکيدن انگشت کودک دوباره به شرايط خواب عميق فرو مى‌رود. بنابراين ممکن است کودک احساس نکند که بايد به دستشوئى برود.
البته شب ادرارى تهديدى براى سلامتى کودک محسوب نمى‌شود اما مى‌تواند به لحاظ احساسى کودک را ناراحت و خجالت‌زده بکند. در اين شرايط پدر و مادرى عاقل هستند که فکرى به حال مکيدن انگشت فرزند خود بکنند تا مسئله شب ادرارى او هم حذف شود.
   ناراحتى‌هاى عمومى در زمينه سلامتى
در اثر مکيدن انگشت مشکلات عديده‌اى براى کودک ايجاد مى‌شود. وقتى اين عادت ترک مى‌شود حال عمومى کودک بهتر مى‌شود. علت آن اين است که با قطع مکيدن انگشت، باکترى مستقيماً با دهان ارتباط پيدا نمى‌کند. به هر صورت تا زمانى که کودک انگشت مى‌مکد، پدر و مادر او بايد مراقب باشند که دست‌هاى فرزند آنها تميز باشد.
   زرد زخم
زرد زخم يک بيمارى پوستى است که اغلب در اطراف دهان و سوراخ‌هاى بينى ايجاد مى‌شود. برخى از انواع اين بيمارى پوستى به‌شدت واگير دارد و به‌خصوص براى کودکانى که انگشت مى‌مکند مسائل بيشترى توليد مى‌کند. علت آن هم اين است که دست‌ها اغلب در تماس نزديک با اين بيمارى قرار مى‌گيرند و همين امکان پخش شدن بيمارى را افزايش مى‌دهد.
  کرمک
کرمک، کرم سفيد ريزى است که اندازه‌ آن به يک چهارم يا يک دوم اينچ مى‌رسد. کرمک روده‌ها و نواحى مقعدى را عفونى، توليد خارش و سوزش قابل ملاحظه‌ مى‌کند. کرمک‌ها به‌شدت واگيردارند. تخم‌هاى اين کرم به‌وسيله کودکى که به آن گرفتار است روى توالت باقى مى‌ماند و نفر بعدى که از توالت استفاده مى‌کند به آن آلوده مى‌شود. ممکن است تخم اين کرم زير ناخن دست کودک برود. اگر کودک دست‌هاى خود را مرتب نشويد، تخم به هرجائى که با دست کودک تماس حاصل کند منتقل مى‌شود. از بين بردن کرمک در کودکانى که انگشت مى‌مکند به دشوارى از بين مى‌رود.
   کج شدن انگشت‌ها
تنها در حالات استثنائى ممکن است استخوان انگشت کودک کج شود. به‌عبارت ديگر مکيدن ادامه‌دار و بلند‌مدت انگشت و شست، آن را از شکل حقيقى خود خارج مى‌کند. اين امر بيشتر زمانى اتفاق مى‌افتد که کودک بعد از ۵ سالگى به مکيدن انگشت ادامه دهد. کج شدن استخوان انگشت در دخترها بيشتر است و اين نبايد توليد تعجب کند زيرا دخترها بيشتر از پسرها انگشت مى‌مکند. در شديدترين حالات اين احتمال هست که انگشت برگردد يا تاب بخورد. در اين زمان مهارت کودک در نوشتن دچار مشکل مى‌شود زيرا نمى‌تواند قلم را به راحتى در دست بگيرد. وقتى عادت مکيدن انگشت تمام شود، بد شکل شدن انگشت‌ها هم اغلب بهبود پيدا مى‌کند. اما اگر تاب خوردن انگشت بيشتر از حد باشد نياز به‌عمل جراحى است.
   زگيل و مسائل ديگر
زگيل اغلب روى دست پيدا مى‌شود اما مى‌تواند در هر نقطه‌اى از بدن نيز صورت خارجى پيدا کند. زگيل از طريق ويروس ايجاد مى‌شود و رويهٔ آن زبر است. اگر انگشت يا دست کودکى زگيل داشته باشد، در صورت مکيدن انگشت، عفونت به‌صورت او هم سرايت مى‌کند.
مکيدن انگشت مى‌تواند زير ناخن بلند نيز توليد عفونت کند و بالاخره اينکه مکيدن انگشت مى‌تواند روى شست يا انگشت ايجاد پينه بکند. اما با از بين رفتن عادت مکيدن انگشت اين ناراحتى هم از بين مى‌رود.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزسایت عصرایرانسایت ورزش سهروزنامه شهروند