چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

لواشک


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر زنی در خواب ببیند لواشک می‌خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می‌شود. اگر مرد در خواب ببیند لواشک می‌خورد گرفتار غم و رنج می‌گردد به‌خصوص اگر ترشی آن را حس کند. دیدن و خوردن لواشک به خاطر ترشی آن در خواب خوب نیست و غم و رنج تعبیر می‌شود فقط برای زنان جوان مبشر آوردن فرزند است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدخبرگزاری برناسایت خبرآنلاینسایر منابعخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرروزنامه همدلیخبرگزاری تسنیم