پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020

مجله ویستا

قوری


  منوچهر مطیعی تهرانی
قوری در خواب‌های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می‌داند و پول را حفظ می‌نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری یورونیوزروزنامه رسالتسایر منابعسایت مشرقروزنامه همشهریسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملی