پنجشنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۹ / 6 August, 2020
مجله ویستا

فالوده


  منوچهر مطیعی تهرانی
فالوده خودش چیز زیادی ندارد که بگوید. فالوده نیز از ماکولات است و تعبیری مشابه دارد بلکه اجزا تشکیل‌دهنده فالوده آن را دارای تعبیری می‌کنند. اگر در خواب ببینید فالوده‌ای می‌خورید که از خرده‌های یخ و شربت درست شده شیرین‌کام می‌شوید به شرطی‌که سردی یخ آنقدر نباشد که شما دهان خود را جمع کنید. اگر ریزه‌های برف و یخ دهان شما را جمع کند به طوری‌که سردتان بشود و در خواب این سردی را حس کنید شیرینی فالوده یعنی شیرین‌کامی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و تعبیرش این است که سخنی سرد می‌شنوید. در فالوده اگر شیرینی شربت بیشتر باشد شما را تحسین می‌گویند و مدحتان می‌کنند و اگر سردی یخ بیشتر بود سخنی سرد خواهید شنید یا پشت شما بد خواهند گفت. اگر در خواب دیدید که فالوده به کسی دادید او را از خود می‌رنجانید و سرد می‌کنید و اگر دیگری به شما داد تعبیر همان است که گفته شد.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه جمهوری اسلامیسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایرناخبرگزاری تسنیمسایت تجارت نیوزروزنامه ابتکارخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت الفسایت انتخاب