شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

یا بدان رخ نظری بایستی


یا بدان رخ نظری بایستی    یا از آن لب شکری بایستی
یا مرا در غم و اندیشه‌ی او    چون دل او دگری بایستی
نیست از دل خبرم در غم او    از دل او خبری بایستی
مدتی تخم وفا کاشته شد    بجز امید بری بایستی
آخر این تیره شب عیش مرا    سالها شد سحری بایستی
یارب این یارب بی‌فایده چیست    آخر این را اثری بایستی
رشته‌ی صحبت ما را پس از این    به از این پا و سری بایستی
همه بگذاشتم آخر به دلش    انروی را گذری بایستی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین