چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

آتشدان


  امام جعفر صادق
آتشدان در خواب بر دو وجه است:
۱. زن خدمتکار
۲. کنیز
  ابن سیرین
ـ دیدن آتشدان در خواب، به مفهوم زنی است که خدمت خانه می‌کند.
ـ دیدن آتشدان آهنی، دلیل آن باشد که زن خدمتکار از بستگان اهل خانه است.
ـ دیدن آتشدان سفالی، دلالت دارد بر آنکه آن زن از نفال افکنان و افراد بی‌اعتقاد و غیر قابل اعتماد است.
ـ اگر آتشدان چوبین ببیند، دلالت دارد بر آنکه زن خدمتکار از بستگان اهل خانه نیست و کارش نفاق افکندن است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت اعتماد آنلاینروزنامه تعادلروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندسایت فرارو