جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

تمشک


  منوچهر مطیعی تهرانی
تمشک در خواب غم است به‌خصوص اگر به دهان ترش‌مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه‌های اندک است که چون جمع شوند می‌توانند کوهی از غم فراهم آورند که دل توانایی قبول آن همه غم را ندارد. چنانچه در خواب دیدید که در صحرا هستید و تمشک جمع می‌کنید با غم‌های کوچک رو به رو می‌شوید. چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می‌شود. اگر بوته تمشک در خانه داشتید اندوهی خانوادگی خواهید داشت که ریشه در بطن روابط فامیلی دارد. اگر در خواب دیدید که تمشک چیده‌اید و به کسی هدیه داده‌اید شما برای دیگران دردسر ایجاد می‌کنید یا او را در ناراحتی‌های خود شرکت می‌دهید. اگر ظرف تمشک از دست شما به زمین بیفتد خوب است چون گویای مقاومت شما در مقابل غم‌ها است و این که بالاخره مشکلات را از میان بر می‌دارید و از غم می‌رهید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت تابناکسایت انتخابروزنامه همشهریسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایسناسایت اعتماد آنلاینروزنامه شهروندروزنامه خراسانروزنامه جام جمروزنامه اعتماد