شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

دست در روزگار می‌نشود


دست در روزگار می‌نشود    پای عمر استوارمی‌نشود
شاهد خوب صورتست امل    در دل و دیده خوار می‌نشود
روز شادی چو راز گردونست    لاجرم آشکار می‌نشود
هیچ غم را کران نمی‌بینم    تا دو چشمم چهار می‌نشود
پای برجای نیست حاصل دهر    عشق از آن پایدار می‌نشود
هیچ امسال دیده‌ای هرگز    که دگر سال پار می‌نشود
پر شد از خون دل کنار زمین    واسمان دل‌فکار می‌نشود
شاد می‌زی که در عروسی دهر    رنگ چندین به کار می‌نشود
یک تسلیست وان تسلی آنک    مرگ در اختیار می‌نشود
خرم آن‌کس که نیست بر سر خاک    تا چنین خاکسار می‌نشود
انوری در میان این احوال    هیچکس بر کنار می‌نشود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین