دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

پر پهن


  منوچهر مطیعی تهرانی
پر پهن با فتح هر دو (پ) در لغت به معنی خرفه است و آن نوعی سبزی است که بیشتر وحشی می‌روید و ماکول است. به ندرت ممکن است در خواب پر پهن یا خرفه ببینیم و به درستی تشخیص دهیم که خرفه است اما اگر دیدیم حکم دیگر سبزی‌ها را دارد و به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی. اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید یا دهنده تصریح کرد که آنچه می‌دهد خرفه است، موجبی پیدا می‌شود که کسی برای شما اندوه و غصه به وجود می‌آورد ولی اگر در خواب نگرفتید یا گرفتید و دور ریختید خوب است چون از غم رهایی می‌یابید. چیدن و دادن آن به دیگران نیز همین تعبیر را دارد به این معنی که شما برای آنها غصه به وجود می‌آورید و اگر در سفره بود بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا می‌شود.


همچنین مشاهده کنید
سایت الفسایت زومیتروزنامه شهروندسایت همشهری‌آنلاینسایت شفقناروزنامه جام جمروزنامه دنیای اقتصادسایت رویداد 24سایت نامه نیوزروزنامه تعادل