دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
مجله ویستا

تا بر دوست بار نتوان یافت


تا بر دوست بار نتوان یافت    دل بر ما قرار نتوان یافت
تا نیاید نگار ما در کار    کار ما چون نگار نتوان یافت
بی‌دهان و لب چو شکر او    عاشقان را شکار نتوان یافت
گر بپرسیدنم نهد گامی    جز دل و جان نثار نتوان یافت
به جز اندر دهان و جز لب او    زندگانی دوبار نتوان یافت
در جهان از شمار شوخی او    تا به روز شمار نتوان یافت
بر وفا دل منه، که خوبان را    به وفا استوار نتوان یافت
اوحدی، کار عشق کن، که به نقد    به ازین هیچ کار نتوان یافت
پای‌دار، ار بگیردت غم عشق    عشق بی‌گیر ودار نتوان یافت

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت الفروزنامه آرمان ملیروزنامه آفتاب یزدسایت زومیتسایت 55 آنلاین