جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

ای همچو آهوان دلم دم شکار تو


ای همچو آهوان دلم دم شکار تو    جانها فدای آهوی مردم شکار تو
تا آهوان چشم تو رفتند از نظر    چشمم سفید شد به ره انتظار تو
آهوی دشت از تو به کام و من اسیر    در شهر مانده همچو سگان داغدار تو
حقاکه گر به خاک برابر کنی مرا    یک ذره بردلم ننشیند غبار تو
نبود غریب اگر به ترحم نظر کنی    بر محتشم که هست غریب دیار تو


همچنین مشاهده کنید
روزنامه تعادلروزنامه فرهیختگانوبگردیسایت اعتماد آنلاینروزنامه ایرانروزنامه جمهوری اسلامیسایت ارانیکوروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایرنا