جمعه, ۴ اسفند, ۱۴۰۲ / 23 February, 2024
مجله ویستا

این دل که دوستی به تو خون خواره می‌کند


این دل که دوستی به تو خون خواره می‌کند    خصمی به خود نه ، با من بیچاره می‌کند
بد خوییت به آخر دیدن گذاشته است    حالا نظر به خوبی رخساره می‌کند
این صید بی ملاحظه غافل از کمند    گردن دراز کرده چه نظاره می‌کند
این شیشه‌ی ظریف که صد جا شکسته بیش    این اختلاط چیست که با خاره می‌کند
فردا نمایمش که سوی جیب جان رود    وحشی که جیب عاریتی پاره می‌کند


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیماسایت اعتماد آنلاینسایت ساعدنیوزسایت چیدانهسایت دیپلماسی ایرانیسایت باتوسایت انرژی پرسسایت اقتصادنیوزوبگردیروزنامه توسعه ایرانی