سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

امید وصل تو کاری درازست


امید وصل تو کاری درازست    امید الحق نشیبی بی‌فرازست
طمع را بر تو دندان گرچه کندست    تمنا را زبان باری درازست
ره بیرون شد از عشقت ندانم    در هر دو جهان گویی فرازست
به غارت برد غمزه‌ت یک جهان جان    لبت را گو که آخر ترکتازست
در این ماتم‌سرا یعنی زمانه    بسا عید و عروسی کز تو بازست
نگویی کاین چنین عید و عروسی    طرب در روزه عشرت در نمازست
حدیث عافیت یکبارگی خود    چنان پوشیده شد گویی که آزست
نیاز ای انوری بس عرضه کردن    که معشوق از دو گیتی بی‌نیازست
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


خبرگزاری فارسخبرگزاری ایلناروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری تسنیم