چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020

مجله ویستا

استوانه


  منوچهر مطیعی تهرانی
در زندگی امروز ما استوانه فقط می‌تواند ستون‌های استوانه‌ای باشد که اینجا و آنجا می‌بینیم و این چنین استوانه‌ای در خواب به جفت تعبیر می‌شود. برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشته‌اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می‌توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه‌ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود. اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده‌اید زنی قدرتمند از شما حمایت می‌کند یا به شما چشم دارد که می‌توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.

همچنین مشاهده کنیدروزنامه خراسانسایت اعتماد آنلاینروزنامه همشهریسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت خبرآنلاینسایت فراروسایت انتخابسایت شفقنا