شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

چو مست روی توام ای حکیم فرزانه


چو مست روی توام ای حکیم فرزانه    به من نگر تو بدان چشم‌های مستانه
ز چشم مست تو پیچد دلم که دیوانه است    که جنس همدگر افتاد مست و دیوانه
دل خراب مرا بین خوشی به من بنگر    که آفتاب نظر خوش کند به ویرانه
بکن نظر که بدان یک نظر که درنگری    درخت‌های عجب سر کند ز یک دانه
دو چشم تو عجمی ترک و مست و خون ریزند    که می‌زند عجمی تیرهای ترکانه
مرا و خانه دل را چنان به یغما برد    که می‌دود حسنک پابرهنه در خانه
به باغ روی تو آییم و خانه برشکنیم    هزار خانه چو صحرا کنیم مردانه
صلاح دین تو چو ماهی و فارغی زین شرح    که فارغ است سر زلف حور از شانه


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع