جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

زین گونه چو در مشق جنون حلقه چو نونم


زین گونه چو در مشق جنون حلقه چو نونم    فرداست که سر حلقه ارباب جنونم
بار دلم از کوه فزونست عجب نیست    گر خم شود از بار چنین قد چو نونم
تا بنده‌ی مه خود شدم ایام    از قید دگر سیمبران کرد برونم
چشمت به خدنگ مژه‌کار دل من ساخت    نگذاشت که تیغت شود آلوده به خونم
صد شکر که چون لاله به داغ کهن دل    آراسته در عشق تو بیرون و درونم
من محتشم شاعر و شیرین سخن اما    لال است زبانم که به چنگ تو زبونم


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری تسنیمسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت مشرقسایت دیدارنیوزروزنامه فرهیختگانروزنامه شرقخبرگزاری مهرخبرگزاری صدا و سیماسایت ورزش سه