سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم


ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم    در کار عشق تن به بلاها نهاده‌ایم
آهستگی مجوی تو از ماورای هوش    کاکنون به شغل بی دلی اندر فتاده‌ایم
ما بی‌دلیم و بی‌دل هر چه کند رواست    دل را به یادگار به معشوق داده‌ایم
از ما بهر حدیث به آزار چون کشد    ما مردمان بی دل و بی مکر و ساده‌ایم
خصمان ما اگر در خوبی ببسته‌اند    ما در وفاش چندین درها گشاده‌ایم
گر بد کنند با ما ما نیکویی کنیم    زیرا که پاک نسبت و آزاده زاده‌ایم

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناخبرگزاری برناخبرگزاری ایرناروزنامه رسالتروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری صدا و سیماسایت مشرقروزنامه جام جمروزنامه تعادل