پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

حلقه‌ی ارواح بینم گرد حلقه‌ی گوش تو


حلقه‌ی ارواح بینم گرد حلقه‌ی گوش تو    آفتاب و ماه بینم حامل شبپوش تو
بی‌دلان را نرگس گویای تو خاموش کرد    عاشقان را کرد گویا پسته‌ی خاموش تو
تلخ نو شیرین‌ترست از شهد و شکر وقت کین    چون بود هنگام صلح و وصل رویت نوش تو
خواب خرگوش آمد از تو عاشقانت را نصیب    زین قبل سخره کند بر شیر و بر خرگوش تو
مرغ‌وار اندر هوای تو همی پرد دلم    بر امید آنکه سازد آشیان آغوش تو
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوز