سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

زلفش اندر جور تلقین می‌کند


زلفش اندر جور تلقین می‌کند    رخ پیاده حسن فرزین می‌کند
در رکابش حسن خواهد رفت اگر    اسب حسن این است کو زین می‌کند
بر کمالش خط نقصان می‌کشد    هرکه اندر حسن تحسین می‌کند
با رخ و دندانش روز و شب فلک    پوستین ماه و پروین می‌کند
بر سر بازار عشقش در طواف    دل کنون دلالی دین می‌کند
با چنین تمکین نباشد کار خرد    گر فلک را هیچ تمکین می‌کند
هرچه دستش در تواند شد ز جور    بر من مهجور مسکین می‌کند
عیش تلخ من کند معلوم خلق    گرچه بازیهای شیرین می‌کند
با که خواهد کرد از گیتی وفا    کز جفا با انوری این می‌کند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

سایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوزسایت سخت‌افزارمگسایت زومیتسایت نامه نیوز