جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

عشقم این بار جهان بخواهد برد


عشقم این بار جهان بخواهد برد    برد نامم نشان بخواهد برد
در غمت با گران رکابی صبر    دل ز دستم عنان بخواهد برد
موج طوفان فتنه‌ی تو نه دیر    عافیت از جهان بخواهد برد
نرگس چشم و سرو قامت تو    زینت بوستان بخواهد برد
رخ و دندان چو مه و پروینت    رونق آسمان بخواهد برد
با همه دل بگفته‌ام که مرا    غم عشق تو جان بخواهد برد
من خود اندر میانه می‌بینم    که زمان تا زمان بخواهد برد
چه کنم گو ببر گر او نبرد    روزگار از میان بخواهد برد
در بهار زمانه برگی نیست    که نه باد خزان بخواهد برد
انوری گر حریف نرد این است    ندبت رایگان بخواهد برد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا