سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

فرو مایه چون سیر خورده بباشد


فرو مایه چون سیر خورده بباشد    همه عیب جوید همه شر کاود
فرومایه آن به که بد حال باشد    ازیرا سیه سار پی برنتاود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

رایگان آگهی کن، رایگان بفروش

خبرگزاری تسنیمسایر منابعسایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایسناروزنامه دنیای اقتصاد