سه شنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۹ / 29 September, 2020
مجله ویستا

زری


  منوچهر مطیعی تهرانی
زری پارچه‌ای است که تار یا پود آن از نخ و زرین باشد و دیدنش در خواب چندان خوب نیست چرا که نشان از فریب دنیاست و انحراف و کشیده‌شدن به سوی کارهای ناپسند که نه خیر دنیا در آن هست و نه سعادت آخرت. پوشیدن لباس زری ارتکاب گناه است و تعارف و هدیه دادن زری تشویق و تحریص گیرنده هدیه است به فساد و تباهی. خریدن پارچه زری در خواب نشان آن است که بیننده خواب مال خود را تباه می‌کند و در نتیجه به گناه آلوده می‌شود و ندامت می‌کشد. بافتن زری توطئه است و چنانچه ببینید کسی زری می‌بافد او توطئه می‌کند و طرح گناهی را می‌ریزد و چنانچه خودتان زری در خواب می‌بافید این شمائید که نقشه خلاف می‌کشید.


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکوسایت خبرآنلاینسایت اقتصادنیوزخبرگزاری ایرناسایت فراروخبرگزاری مهرسایت ورزش سهخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیپلماسی ایرانی