پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

هر کرا با تو کار درگیرد


هر کرا با تو کار درگیرد    بهره از روزگار برگیرد
به سخن لب ز هم چو بگشایی    همه روی زمین شکر گیرد
چون زند غمزه چشم غمازت    دو جهان را به یک نظر گیرد
چشم تو آهویی است بس نادر    که همه صید شیر نر گیرد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت