جمعه, ۲۸ مرداد, ۱۴۰۱ / 19 August, 2022
مجله ویستا

تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است


تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است    یک منزل از آن بادیه‌ی عشق مجاز است
در عشق اگر بادیه‌ای چند کنی طی    بینی که در این ره چه نشیب و چه فراز است
سد بلعجبی هست همه لازمه عشق    از جمله یکی قصه‌ی محمود و ایاز است
عشق است که سر در قدم ناز نهاده    حسن است که می‌گردد و جویای نیاز است
این زاغ عجب چیست که کبک دریش را    رنگینی منقار ز خون دل باز است
این مهره‌ی مومی که دل ماست چه تابد    با برق جنون کاتش یاقوت گداز است
وحشی تو برون مانده‌ای از سعی کم خویش    ورنه در مقصود به روی همه باز است


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمروزنامه شرقسایت تاپ نازروزنامه تعادلسایت اقتصادآنلاینسایت الفسایت فرادیدسایت دیجیاتوخبرگزاری ایسناسایت مجله شبکه