پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

صنما آن خط مشکین که فراز آوردی


صنما آن خط مشکین که فراز آوردی    بر گل از غلیه گوی که طراز آوردی
گرچه خوبست به گرد رخ تو زلف دراز    خط بسی خوبتر از زلف دراز آوردی
گر نیازست رهی را به خط خوب تو باز    تو رهی را به خط خویش نیاز آوردی
قبله‌ای ساختی از غالیه بر سیم سپید    تا بدان قبله بتان را به نماز آوردی
پیش خلق از جهت شعبده و بلعجبی    نرگس بلعجب شعبده‌باز آوردی
چند گویی که دلت پیش تو باز آوردم    این سخن بیهده و هزل و مجاز آوردی
دلم افروخته بود از طرب و شادی و ناز    تو دلی سوخته‌ی از گرم و گداز آوردی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت پارسینهسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایلناسایت انتخابروزنامه دنیای اقتصادروزنامه سازندگیروزنامه فرهیختگانروزنامه رسالتخبرگزاری ایسناسایر منابع