یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

آن شاه حسن بین و به تمکین نشستنش


آن شاه حسن بین و به تمکین نشستنش    و آن خیرگی و طرف کله برشکستنش
آن تیر غمزه پرکش و از منتظر کشی است    موقوف صد کمان ز کمانخانه جستنش
سروی است در برم که براندام نازنین    ماند نشان ز بند قبا چست بستنش
سر رشته‌ی رضا به دل غیر بسته یار    اما چنان نبسته که به توان گسستنش
باشد کمینه بازی آن طفل بر دلم    بر همزدن دو چشم و به صد نیش خستنش
صیدیست محتشم که به قیدی فتاده لیک    مرگیست بی‌تکلف از آن قید رستنش


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری مهرروزنامه شهروندسایت همشهری‌آنلاینسایر منابعسایت نامه نیوزسایت خبرآنلاینروزنامه همدلیروزنامه اعتمادروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری صدا و سیما