چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

درد دل هر زمان فزون دارم


درد دل هر زمان فزون دارم    چه کنم بی‌وفاست دلدارم
همه با من جفا کند لیکن    به جفا هیچ ازو نیازارم
بار اندوه و رنج محنت او    بکشم زانکه دوستش دارم
یاد وصلش کنم معاذالله    کی بود این محل و مقدارم
تا توانم حدیث هجرش کرد    می‌رود صد هزار بیکارم
گفته بودم کزو کنم درخواست    تا نماید ز دور دیدارم
این قدر التماس خود چه بود    سالها شد که تا در آن کارم
باورم می‌کنی به نعمت شاه    کین قدر نیز هم نمی‌یارم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش صفر تا صد تجهیزات پزشکی | شرکت افرا طب |

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو