سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

حکایت در عزت قناعت


یکی نیشکر داشت در طیفری    چپ و راست گردیده بر مشتری
به صاحبدلی گفت در کنج ده    که بستان و چون دست یابی بده
بگفت آن خردمند زیبا سرشت    جوابی که بر دیده باید نبشت
تو را صبر بر من نباشد مگر    ولیکن مرا باشد از نیشکر
حلاوت ندارد شکر در نیش    چو باشد تقاضای تلخ از پیش
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت انتخابخبرگزاری ایسناسایت عصرایرانخبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیک